2015-06-16

Majątek

Majątek Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach na dzień 31.12.2014 r.

 

 

Majątek szkoły o łącznej wartości

 

789.334,06 zł

w tym:

Środki trwałe

  33.002,00 zł

Pozostałe środki trwałe

617.648,91 zł

Wartości niematerialne i prawne

9.017,06 zł

Zbiory biblioteczne

129.666,09 zł