2015-04-10

Kierownictwo

 

                                             Kierownictwo ZSH

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Halina Warta

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

mgr Maria Kudela