Szukaj artykułów

Wyniki wyszukiwania

Ilość znalezionych: 24

12

Tytuł Autor Data udostępnienia  
1 Regulamin rekrutacji do Szkoły Branżowej II Stopnia nr 3 Iwona MÜLLER 2021-04-13 zobacz
2 Regulamin Rekrutacji dla Absolwentów Szkół Podstawowych Iwona MÜLLER 2021-04-13 zobacz
3 Regulamin Rady Rodziców Iwona MÜLLER 2021-04-13 zobacz
4 Regulamin Rady Pedagogicznej Iwona MÜLLER 2021-04-12 zobacz
5 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Iwona MÜLLER 2021-02-26 zobacz
6 Statut Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 w Katowicach Iwona MÜLLER 2020-12-07 zobacz
7 Deklaracja dostępności Iwona MÜLLER 2020-09-23 zobacz
8 Majątek Dobrosława Egner 2020-02-04 zobacz
9 Kierownictwo Dobrosława Egner 2020-01-02 zobacz
10 OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU Halina Warta 2019-12-04 zobacz
11 Statut Zespołu Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa w Katowicach Iwona MÜLLER 2019-10-28 zobacz
12 Informacja o ponownym wykorzystaniu informacji Iwona MÜLLER 2019-10-28 zobacz
13 Informacje o RODO Halina Warta 2019-09-17 zobacz
14 Statut Branżowej Szkoły I stopnia nr 3 Halina Warta 2018-03-18 zobacz
15 Zamówienia publiczne Halina Warta 2016-05-08 zobacz
16 Udostępnianie informacji publicznej Halina Warta 2016-01-31 zobacz
17 Elektroniczna skrzynka podawcza Dobrosława Egner 2015-06-16 zobacz
18 Instrukcja obsługi BIP Dobrosława Egner 2015-06-16 zobacz
19 Kontrole placówki Dobrosława Egner 2015-04-10 zobacz
20 Koncepcja pracy szkoły Dobrosława Egner 2015-04-10 zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się